• Κατερίνα Παπασταματίου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για ελαιοχρωματισμό της εξωτερικής όψης του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού – Συλλογή Προσφορών με τίτλο : “Παροχή υπηρεσίας για εργασία ελαιοχρωματισμού Εξωτερικά κτηρίου του 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ”. Σύμφωνα  με Καθορισμένες  προδιαγραφές και με ΥΛΙΚΑ που θα διατεθούν από το ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.


Πληροφορίες -Προδιαγραφές στα τηλεφωνά 2132072509 και  693 20 40 615 Καθημερινά- ώρες 10.00 – 12.00. πμ

Η Υποβολή Προσφορών θα πραγματοποιείτο  δια ζώσης σε κλειστό φάκελο από αύριο τρίτη 16 / Ιουνίου / 2020 μέχρι και   22/ Ιουνίου /2020 και ώρα 12.00 Η αποσφράγιση προφορών θα πραγματοποιηθεί από το Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  – Αναθέτουσα Αρχή   ( 22 – Ιουνίου – 2020  ) και ώρα 12.10  Δικαίωμα  παρουσίας κατά την αποσφράγιση προσφορών  έχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά οι συμμετέχοντες  Υποψήφιοι  Ανάδοχοι . ( Σύμφωνα με 69 / 2020  Απόφαση  ΔΣ )

91 Προβολές0 Σχόλια
RCMP_AD_CASINIANS_KLHROSEIS_300X250_V2.gif