• Κατερίνα Παπασταματίου

Να καθαρίσουν οι ιδιώτες τα οικόπεδα τους από ξερά χόρτα & εύφλεκτα υλικά ζητά ο Δήμος Αχαρνών


Εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 (από την 1η Μάη έως 31η Οκτώβρη)  και σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄)  Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνσή των ξερών χόρτων ή στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων, καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση απομάκρυνσή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26 εδάφ. Β’ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).  Επιπλέον, βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Για τους οικοπεδικούς χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτού. (Λ. Θρακομακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπεδών τους, όσες φορές απαιτείται καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί καθήκον όλων μας. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Νικόλαος Ξαγοράρης

38 Προβολές0 Σχόλια
RCMP_AD_CASINIANS_KLHROSEIS_300X250_V2.gif