• Κατερίνα Παπασταματίου

Κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών


Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 4η Οκτωβρίου 2020, ισχύουν τα κάτωθι:

·   Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

·   Σε περίπτωση παράβασης της παρ.1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150) €.

·   Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να προγραμματίσετε τα ραντεβού σας μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Δήμου Αχαρνών στα εξής τηλέφωνα: 213-2072300 – 301, καθώς και στα τηλέφωνα των υπηρεσιών όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επίσης μπορείτε να αποστείλετε τα αιτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acharnes.gr.

O Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

109 Προβολές0 Σχόλια
RCMP_AD_CASINIANS_KLHROSEIS_300X250_V2.gif